حضور در جمع نمازگزاران شهرک گلستان:
عباس فرهادی
1401/02/17