سالگرد شهادت حاج رسول استوار:
عباس فرهادی
1400/09/22