دیدار با یاوران شورا منطقه 10(صدرا):
عباس فرهادی
1400/04/15